Νέα Aντιπρόεδρος Α΄ Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου εκ μέρους του DCY

[English Text Below]
Το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει ότι η Πρόεδρος του Οργανισμού κα. Ιωάννα Δημοσθένους ανέλαβε από την 11η Ιανουαρίου 2021 και για το επόμενο διάστημα, την θέση Αντιπροέδρου Α΄του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (Σ.υ.Ν.Κ.) , εκπροσωπώντας το Cyprus Youth DiplomaCY.

Την θέση Αντιπροέδρου Α΄στο Σ.υ.Ν.Κ. κατείχε μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 2021 η κα. Χριστιάνα Ξενοφώντος, η οποία υπέβαλλε την παραίτησή της από τα καθήκοντα Αντιπροέδρου Ά, μετά και την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Υπενθυμίζεται πως το Cyprus Youth DiplomaCY εξελέγη στην Αντιπροεδρία Ά του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου κατά την εκλογική συνέλευση του Σ.υ.Ν.Κ. τον Νοέμβριο του 2019 με εκπρόσωπο την κα. Χριστιάνα Ξενοφώντος και βάσει του καταστατικού του Σ.υ.Ν.Κ. η αντικατάσταση του παραιτηθέντος ατόμου γίνεται με υπόδειξη νέου ατόμου από την οργάνωση που κατέχει τη θέση, δηλαδή του Cyprus Youth DiplomaCY, καθώς η θέση δεν είναι προσωποπαγής.

To Cyprus Youth DiplomaCY, μέσω της κας. Δημοσθένους ως νέας Αντιπροέδρου Α, θα συνεχίσει να τιμά όλες τις οργανώσεις μέλη που το ανέδειξαν στην θέση της πρώτης Αντιπροεδρίας για την διετία 2020-2022. Η νεολαία του τόπου μας έχει ιδιαίτερες προκλήσεις να αντιμετωπίσει, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο όπου η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες σε πολλαπλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, το Cyprus Youth DiplomaCY θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου και για την επίτευξη των στόχων που είχε θέσει κατά την εκλογή του, δηλαδή την συμπερίληψη των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων, την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση των σχέσεων Σ.υ.Ν.Κ. και των οργανώσεων μελών του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το έργο του μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα πατώντας εδώ.

Cyprus Youth DiplomaCY
11 Ιανουαρίου 2021

___________

Cyprus Youth DiplomaCY is announcing that it’s President, Ms. Ioanna Demosthenous is, since January 11th 2021, the new Vice President A’ of the Cyprus Youth Council representing Cyprus Youth DiplomaCY.

Ms. Christiana Xenofontos was the Vice President A’ of the Cyprus Youth Council (CYC) until early January 2021, when she resigned from her position in order to start her mandate at the European Youth Forum. It is kindly reminded that Cyprus Youth DiplomaCY was elected in November 2019 at the position of the Vice President A’, with Ms. Xenofontos as a representative. According to the statute of the CYC, the person to replace an elected member in CYC board is decided and appointed by the organisation holding the position, thus Cyprus Youth DiplomaCY, since the position belongs to the organisation and not to specific person.

Cyprus Youth DiplomaCY and the new Vice President A’ will continue to honour all youth organisations that brought DCY to this role for the biennium 2020-2022. Youth of Cyprus have great challenges to overcome, and the ongoing pandemic has greatly impacted youth in many levels and aspects. Cyprus Youth DiplomaCY will continue to work for the empowerment of young people of Cyprus and the realisation of the goals that has set during it’s election, namely the inclusion and participation of young people in decision making structures of Cyprus, the promotion of social rights of young people, the promotion of gender equality and the enhancement of the relations between CYC and it’s member organisations.

You may find more information about Cyprus Youth Council and its work by clicking here.

Cyprus Youth DiplomaCY
11 January 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s