ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EASTMED YOUTH 2020

Logo_Logo_GR_orange

Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο & Εργαστήρι (Workshop) με θέμα:
«Νεολαία για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο»
Λευκωσία, 23-25 Ιουλίου 2020

Ο ΜΚΟ Cyprus Youth DiplomaCY διοργανώνει τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Εργαστήρι (workshop) με θέμα «Νεολαία για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».  Σκοπός είναι η κατάρτιση ομάδας 25 νέων Κυπρίων (16-35 ετών) σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου και η υποβολή προτάσεων από την ομάδα αυτή προς το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους φορείς  της Δημοκρατίας όσον αφορά στην ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στον ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι ίδιοι οι νέοι και οι νέες. Χρόνος πραγματοποίησης ορίζεται το τριήμερο μεταξύ Πέμπτης 23 Ιουλίου και Σαββάτου 25 Ιουλίου 2020.

Το τριήμερο σεμινάριο/εργαστήρι θα  προσφερθεί σε 25 νέους και νέες , οι οποίοι/ες θα επιλεγούν από το Cyprus Youth DiplomaCY βάσει βιογραφικού και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά το πέρας του τριήμερου σεμιναρίου-εργαστηρίου,  στόχος είναι η αξιοποίηση της ομάδας των 25 αυτών νέων (οι απόφοιτοι του σεμιναρίου θα ονομαστούν «Youth Ambassadors για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο») σε περαιτέρω δράσεις του Cyprus Youth DiplomaCY  με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. Τελικός στόχος θα είναι η προσπάθεια διοργάνωσης ενός μεγάλου Φόρουμ Νεολαίας στην Κύπρο, με χρονικό ορίζοντα το 2021 και τη συμμετοχή νέων από όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο σκοπός του τριήμερου σεμιναρίου-εργαστηρίου που διοργανώνει το Cyprus Youth DiplomaCY με θέμα «Νεολαία για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» είναι  η ομάδα των 25 νέων Κυπρίων που θα επιλεγεί,  κατά τις πρώτες δύο μέρες του σεμιναρίου να ενημερωθεί από αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβεις, διπλωμάτες, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, να κατανοήσει τις διμερείς σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα κράτη της περιοχής καθώς επίσης να κατανοήσει τις τριμερείς συνεργασίες και τις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή για την ενίσχυση των σχέσεων των κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά την τρίτη μέρα του Σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι (workshop) όπου οι 25 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα προτείνουν ιδέες και δράσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους φορείς και υπηρεσίες της Δημοκρατίας,  οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της περιοχής και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω δράσεις και συνεργασίες με νέους και νέες των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.

Θεματικές που πρόκειται να εξετασθούν κατά το τριήμερο σεμινάριο-εργαστήρι:

  • Διμερείς Σχέσεις Κύπρου με Κράτη Ανατολικής Μεσογείου
  • Τριμερείς Συνεργασίες
  • Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Ψήφισμα ΣΑ 1325/2000 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»
  • Ψήφισμα ΣΑ 2250/2015«Νεολαία, Ειρήνη και Ασφάλεια»
  • Θέματα Ενέργειας και Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Θέματα Πολιτισμού
  • Οριοθετήσεις Θαλασσίων Ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Περιβάλλον-Πρωτοβουλία Κύπρου για Κλιματική Αλλαγή σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

*Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο-Εργαστήρι: 30 ευρώ

Advertisement

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: