Ιδέες, Εισηγήσεις και Προτάσεις Ομάδας EastMed Youth Ambassadors

Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
EASTMED YOUTH AMBASSADORS PROJECT

Ιδέες, Εισηγήσεις και Προτάσεις από την Ομάδα των EastMed Youth Ambassadors για τον
Ρόλο της Κύπρου στην  Ενίσχυση και Προώθηση των Σχέσεων 
μεταξύ των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου
 

Το Cyprus Youth DiplomaCY, εμπνεόμενο από την ολοένα και μεγαλύτερη συνεργασία των περισσοτέρων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, θεωρεί πως η νεολαία έχει τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει και να επιτελέσει στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η σχέση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μεταξύ των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή, έφτασε η στιγμή να εξελιχθεί και να εδραιωθεί σε περισσότερα επίπεδα: πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κυρίως κοινωνικά, με πρωταγωνιστές τους νέους και τις νέες. Η Κύπρος, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Μέσης Ανατολής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει, ξεκινώντας από τους νέους και τις νέες, και υιοθετώντας την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up approach). 

Ως εκ τούτου,  το Cyprus Youth DiplomaCY δημιούργησε και τρέχει από τον Ιούλιο του 2020 το Project “Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο”, καθώς οι συνθήκες είναι πλέον ιδανικές ώστε οι νέοι και οι νέες των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου να πρωταγωνιστήσουν στην εδραίωση και ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της περιοχής,  δημιουργώντας και συνδιαμορφώνοντας μια κουλτούρα συνεργασίας, ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα των 26 Κυπρίων Νέων EastMed Youth Ambassadors που το Cyprus Youth DiplomaCY δημιούργησε στο πλαίσιο του προγράμματος, καταθέτει μια σειρά από ιδέες, εισηγήσεις και προτάσεις για τον «Ρόλο που η Κύπρος μπορεί να Διαδραματίσει στην  Ενίσχυση και Προώθηση των Σχέσεων μεταξύ των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου»Οι εισηγήσεις της ομάδας των EastMed Youth Ambassadors απευθύνονται προς τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως Υπουργεία, Υφυπουργεία και Υπηρεσίες,  την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τον Οικονομικό και Επιχειρηματικό Κόσμο της Κύπρου καθώς και την Κοινωνία των Πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις νεολαίας της Κύπρου.

Οι ιδέες, εισηγήσεις και προτάσεις χωρίζονται στις πιο κάτω θεματικές: 

 • Η Συμμετοχή των Νέων στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων 
 • Πολιτισμός 
 • Πανεπιστήμια
 • Οικονομία-Επιχειρηματικότητα-Τεχνολογία
 • Διασπορά
 • Άμυνα και Ασφάλεια 
 • Συνέργειες/Συνεργασίες μεταξύ των Νέων της Ανατολικής Μεσογείου

Σε κάθε θεματική αναφέρονται οι φορείς στους οποίους οι εισηγήσεις απευθύνονται. Το Cyprus Youth DiplomaCY θα συνεχίσει να εργάζεται με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων της ομάδας των EastMed YouthAmbassadors, και την ενίσχυση του ρόλου που η νεολαία έχει να επιτελέσει με στόχο την συνεργασία και την ασφάλεια μεταξύ των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού www.cyprusyouthdiplomacy.com ή να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό στο cyprus.youth.diplomacy@gmail.com

Ιδέες, Εισηγήσεις και Προτάσεις από την Ομάδα των EastMed Youth Ambassadors 
για τον Ρόλο της Κύπρου στην  Ενίσχυση και Προώθηση των Σχέσεων 
μεταξύ των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ:  Συμμετοχή Νέων στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων (Youth Participation)
Εισηγήσεις προς αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου κ.α.), προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και προς την Κοινωνία των Πολιτών, με έμφαση στις οργανώσεις νεολαίας 

 1. Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας για θέματα νεολαίας μεταξύ των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εισηγήσεις για το περιεχόμενο των μνημονίων να προέρχονται από τους ίδιους τους νέους και τις νέες. Εισήγηση τα θέματα της νεολαίας να αποτελούν προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διμερείς/τριμερείς συνεργασίες καθώς επίσης ανάληψη πρωτοβουλίας από την Κυπριακή Δημοκρατία για την συζήτηση και υπογραφή των συγκεκριμένων μνημονίων. 
  i. Συμμετοχή νέων σε συναντήσεις μεταξύ Αρχηγών Κρατών ή/και Υπουργών στο πλαίσιο διμερών ή/και τριμερών συναντήσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας  και Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβολής των ιδεών των νέων για ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των κρατών. 
  ii. Ένταξη θεμάτων νεολαίας στα θέματα συζητήσεων κατά τη διάρκεια των διμερών/τριμερών συναντήσεων. 
 2. Διοργάνωση Φόρουμ Νεολαίας στην Κύπρο με τη συμμετοχή νέων από όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου με στόχο τη συζήτηση ιδεών και κοινών προτάσεων για την ενίσχυση των σχέσεων των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου σε θεματικές όπως η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, ο πολιτισμός, τα θέματα εκπαίδευσης, η μεταναστευτική κρίση, η ανεργία και άλλα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία σε όλα τα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου κ.α. Τα αποτελέσματα του Φόρουμ θα αποστέλλονται σε όλα τα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου για περαιτέρω αξιοποίηση και θα τίθενται στην ατζέντα των διμερών/τριμερών συνεργασιών. Εισήγηση όπως το Φόρουμ καταστεί θεσμός και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Κύπρο. 
 3. Χαρτογράφηση ή/και παρακίνηση για δημιουργία οργανώσεων νεολαίας που θα ασχολούνται και θα δραστηριοποιούνται σε θέματα διπλωματίας και διεθνών σχέσεων σε όλα τα κράτη της Αν. Μεσογείου ή/και δημιουργίας αντίστοιχων προγραμμάτων με το Πρόγραμμα των EastMed Youth Ambassadors, με σκοπό τη συνεργασία με το Πρόγραμμα των EastMed Youth Ambassadors του Cyprus Youth DiplomaCY στην Κύπρο και με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Διερεύνηση πιθανότητας δημιουργίας East-Med Youth Boards με τη συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας από όλα τα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. 
 4. Προώθηση ανταλλαγής εθελοντών και συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών ΜΚΟ και ΜΚΟ νεολαίας από κράτη της Ανατολικής Μεσογείου για θέματα σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και τις φυσικές καταστροφές. 
 5. Συνεργασία, οργάνωση και προώθηση κοινής εκπαίδευσης εθελοντών από όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου για διαχείριση κρίσεων και αναγκών που προκύπτουν/μπορούν να προκύψουν στην περιοχή. 
 6. Διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων, τεχνοκρατών, διπλωματών κ.α. από Κράτη της Ανατολικής από τη μια πλευρά και της νεολαίας από την άλλη πλευρά, με θέματα συζήτησης, μεταξύ άλλων,  τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες στην περιοχή. Τα συμπεράσματα που θα παραχθούν μπορούν να προωθηθούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.
 7. Δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής νέων από κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για  θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο πολιτισμός, οι παραδόσεις, η τεχνολογία, το περιβάλλον, με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση τους αλλά και δημιουργία κοινών προτάσεων προς προώθηση.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Πολιτισμός 
Εισηγήσεις προς αρμόδιους φορείς της  Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Υφυπουργείο Τουρισμού Υφυπουργείο Ναυτιλίας), προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και προς την Κοινωνία των Πολιτών, με έμφαση στις οργανώσεις νεολαίας

 1. Διοργάνωση διαπολιτισμικών ημερίδων/εκδηλώσεων/ φεστιβάλ με σκοπό την προβολή της κουλτούρας και του πολιτισμού των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου όπως είναι η προώθηση της γαστρονομίας, των τοπικών προϊόντων, της μουσικής, της τέχνης κ.α.
 2. Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και σεμιναρίων για νέους και νέες της Κύπρου σε θέματα που σχετίζονται με τις σχέσεις της Κύπρου και την κοινή ιστορία με άλλα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου [π.χ. Βρετανικά στρατόπεδα κράτησης Εβραίων προσφύγων στην Κύπρο (1946-1949)]
 3. Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου όπως για παράδειγμα την ψηφιοποίηση μνημείων πολιτισμού που βρίσκονται στα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.
 4. Δημιουργία Κυπριακών Ινστιτούτων/Εδρών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών  σε Κράτη της  Ανατολικής Μεσογείου .
 5. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων με θέμα τις πολιτιστικές και πολιτισμικές σχέσεις των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.
 6. Εισήγηση για δημιουργία EastMed Cruises, πολιτιστικών κρουαζιέρων με έμφαση στον πολιτισμό της Ανατολικής Μεσογείου, με κυκλική διαδρομή/στάσεις σε λιμάνια όλων των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. Οι επιβάτες θα μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται σε όποιο λιμάνι Κράτους της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμούν και θα ακολουθούν πρόγραμμα γνωριμίας με τον πολιτισμό του Κράτους που έχουν αποβιβαστεί. Θα επιβιβάζονται εκ νέου στο επόμενο δρομολόγιο ώστε να επισκεφθούν άλλο λιμάνι κράτους της ανατολικής Μεσογείου και θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν όσα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμούν στο πλαίσιο της οργανωμένης κρουαζιέρας.
 7. Αξιοποίηση, ανάπτυξη και προώθηση των σχέσεων με ελληνορθόδοξες εκκλησίες στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
 8. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας από την  Κυπριακή Δημοκρατία για προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων/σεμιναρίων/δράσεων στην Κύπρο με την συμμετοχή και θρησκευτικών ηγετών της περιοχής.
 9. Παροχή υποτροφιών και κινήτρων από την Πολιτεία με σκοπό την εκμάθηση γλωσσών των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.
 10. Διοργάνωση αθλητικών αγώνων μεταξύ νέων της Ανατολικής Μεσογείου (π.χ. διοργάνωση αγώνων στίβου, κολύμβησης, ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας ή/και άλλων αθλημάτων).
 11. Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης για τα βρετανικά στρατόπεδα κράτησης εβραίων προσφύγων στην Κύπρο (1946-1949) στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ (π.χ. πραγματοποίηση μόνιμης έκθεσης φωτογραφίας στους χώρους της Πρεσβείας).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Πανεπιστήμια
Εισηγήσεις προς αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας ( Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)  και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

 1. Προώθηση υπαρχόντων ευκαιριών υποτροφιών κυπριακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε φοιτητές και φοιτήτριες από κράτη της Ανατολικής Μεσογείου ή/και εισήγηση παροχής/δημιουργίας περαιτέρω ευκαιριών υποτροφίας φοίτησης σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο.
 2. Προώθηση και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτη της Ανατολικής Μεσογείου με σκοπό την  συνδιοργάνωση ομιλιών, συνεδρίων, ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών/καθηγητών καθώς και ανάπτυξη ερευνητικών κοινοπραξιών σε διάφορες θεματικές (πχ. κοινωνικών επιστημών, τεχνολογίας, ιατρικής κ.α.). 
 3. Επίτευξη συμφωνιών  για την αναγνώριση πτυχίων μεταξύ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της συμφωνιών αναγνώρισης, ανάπτυξη μηχανισμού εξετάσεων για αναγνώριση των πτυχίων/διπλωμάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα Κρατών  της Ανατολικής Μεσογείου.
 4. Ανάπτυξη συνεργασιών για διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών για κάλυψη αναγκών κυπριακών πανεπιστημίων.
 5. Ενδυνάμωση του ρόλου που έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου να διαδραματίσουν, όπως είναι η δημιουργία φοιτητικών ομίλων για προώθηση των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών από Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου  (π.χ δημιουργία EastMed Youth Clubs/Φοιτητικών ομίλων, διοργάνωση EastMed Nights για νέους/νέες, φοιτητές/φοιτήτριες με καλλιτέχνες/μουσική από όλα τα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου ).
 6. Δημιουργία προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών (τύπου Erasmus) πανεπιστημίων με έδρα σε κράτη της Ανατολικής Μεσογείου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Οικονομία/ Επιχειρηματικότητα/Τεχνολογία
Εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Εξωτερικών κ.α.) τον Οικονομικό και Επιχειρηματικό Κόσμο της Κύπρου 

 1. Δημιουργία πλαισίου  συνεργασίας για κοινοπραξίες  ή/και συνεργασίες ή/και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ νεαρών επιχειρηματιών ή νεοφυών επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο (π.χ. αξιοποίηση μοντέλου youth entrepreneurship)
 2. Δημιουργία Eastern Mediterranean Youth Business Forum, με τη συμμετοχή νέων μέχρι 35 ετών ή/και νεαρών επιχειρηματιών ή/και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) με σκοπό την δικτύωση, ανταλλαγή ιδεών, σύμπραξή νέων επιχειρηματιών και την προώθηση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Εισήγηση για σύμπραξη/συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την δημιουργία του Φόρουμ.
 3. Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων/εκδηλώσεων/εκθέσεων/διαγωνισμών με σκοπό την παρουσίαση, ανάπτυξη, αναβάθμιση και έρευνα για καινοτόμες τεχνολογίες σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοχημεία, η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα,  η φαρμακευτική και η ιατρική. 
 4. Δημιουργία σχεδίου δράσης για προβολή και προώθηση Κυπριακών επιχειρήσεων και Κυπριακών προϊόντων σε κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. 
 5. Δημιουργία κοινού ταμείου χρηματοδότησης επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.
 6. Δημιουργία προγράμματος ανταλλαγής νεαρών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε κράτη της Ανατολικής Μεσογείου με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενίσχυση και προώθηση των συνεργασιών (τύπου Erasmus for Young Entrepreneurs)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Διασπορά
Εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς της  Κυπριακής Δημοκρατίας και προς την Κοινωνία των Πολιτών,  με ιδιαίτερη έμφαση στις οργανώσεις νεολαίας 

1.Αξιοποίηση της διασποράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην  αξιοποίηση των νέων της διασποράς, για προώθηση των σχέσεων μεταξύ των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου και την πραγματοποίηση σχετικών δράσεων στις χώρες διαμονής τους όπως:
i. Συνεργασία και ανάπτυξη συνεργειών με το ελληνοαμερικανικό λόμπι στις ΗΠΑ, μέσω προγραμμάτων και οργανώσεων όπως είναι το Cypriot Young Professionals, το American Hellenic Institute, το Hellenic American Leadership Council κ.α.
ii. Συνεργασία και ανάπτυξη συνεργειών με οργανώσεις της διασποράς με έμφαση στην νεολαία, και ειδικά την Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΟΠΑΜΑΚ)
iii.Διοργάνωση και προώθηση κοινών εκδηλώσεων και δημιουργίας καμπάνιας για προώθηση των σχέσεων των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου και του ρόλου που η διασπορά έχει να διαδραματίσει
2. Περαιτέρω προώθηση, αξιοποίηση και ενίσχυση προγραμμάτων της διασποράς που ήδη υπάρχουν και σχετίζονται με την ενίσχυση και προώθηση των σχέσεων των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου
3. Αξιοποίηση προσώπων διασποράς από κράτη της Ανατολικής Μεσογείου που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Άμυνα και Ασφάλεια 
Εισηγήσεις προς αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας κ.α.)

 1.  Ανάπτυξη Συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας με το Κράτος του Ισραήλ  σε θέματα:
  i. Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
  ii. Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και οπλικών συστημάτων
  iii. Αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών στην Εθνική Φρουρά μέσω εκπαίδευσης και καλών πρακτικών από το Κράτος του Ισραήλ 
 2. Αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών στην Κύπρο σε θέματα άμυνας και ασφάλειας μέσω υιοθέτησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών με Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.
 3. Πραγματοποίηση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για γυναίκες στην Κύπρο όσον αφορά σε ορολογίες που άπτονται θεμάτων άμυνας και ασφάλειας.
 4. Οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδεύσεων για θέματα Άμυνας και Ασφάλειας με τη συμμετοχή αξιωματούχων και τεχνοκρατών από τα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.
 5. Ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου για αντιμετώπιση κοινών κινδύνων κυβερνοασφάλειας. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ανάπτυξη  Συνεργειών/Συνεργασιών μεταξύ των Νέων της Ανατολικής Μεσογείου
Εισηγήσεις προς την Κοινωνία των Πολιτών και τις Οργανώσεις Νεολαίας στην Κύπρο 

 1. Ανάπτυξη συνεργειών/συνεργασιών Κυπριακών ΜΚΟ νεολαίας με δίκτυα νεολαίας που ήδη υπάρχουν στα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου για την πραγματοποίηση κοινών δράσεων και εκδηλώσεων σε διάφορα θέματα νεολαίας.
 2. Δημιουργία κοινών διαδικτυακών εκστρατειών, όπως είναι εκστρατείς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγγραφή  blogs, με σκοπό την ανάδειξη  κοινωνικών θεμάτων της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 
 3. Ανταλλαγή καλών πρακτικών για πρόληψη και αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, του σημιτισμού καθώς και όλων των διακρίσεων.
 4. Συνδιοργάνωση κοινών δράσεων σχετικά με θέματα όπως είναι  ο ρόλος των νέων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ισότητα των φύλων, τον διαθρησκευτικό διάλογο, την ειρήνη και την ασφάλεια κ.α.
 5. Δημιουργία εντύπου από νέους και νέες των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο θα εκδίδεται από την ομάδα των EastMed Youth Ambassadors σε μορφή διαδικτυακού περιοδικού ή εφαρμογής  (app) και θα αναδεικνύει πολιτικά και κοινωνικά θέματα των κρατών και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.
 6. Αξιοποίηση κονδυλίων Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων χρηματοδοτικών πόρων για δημιουργία προγραμμάτων  ανταλλαγής νέων στα Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού www.cyprusyouthdiplomacy.com ή να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό στο cyprus.youth.diplomacy@gmail.com

Υπεύθυνες Προγράμματος εκ μέρους του Cyprus Youth DiplomaCY :

Ιωάννα Δημοσθένους 
Πρόεδρος Cyprus Youth DiplomaCY, Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγράμματος

Βασιλική Παπασάββα 
Υπεύθυνη Μελών Cyprus Youth DiplomaCY, Επικεφαλής Ομάδας EastMed Youth Ambassadors και Υπεύθυνη συνδιαχείρισης Προγράμματος

Copyrights: Cyprus Youth DiplomaCY

Advertisement

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: