SECRETARY GENERAL/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2019 – 2021 

Μαρίνα Νικολάου/Marina Nikolaou


fullsizeoutput_26f0

Ονομάζομαι Μαρίνα Νικολάου και είμαι η γενική γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του Cyprus Youth Diplomacy για την διετία 2019-2021. Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόσφατα ολοκλήρωσα και το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα στο πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα της Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας όπου στην διπλωματική μου έρευνα ασχολήθηκα με θέματα εθελοντισμού των νέων και της ενδυνάμωσής τους, στόχοι όπου εμπίπτουν στην εθνική στρατηγική για τη νεολαία. Το ενδιαφέρον μου για τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, την διπλωματία, την φιλοσοφία και την κοινωνιολογία παράλληλα με τα θέματα εθελοντισμού και κοινωνικής ένταξης της νεολαίας αποτελούν τους λόγους εμπλοκής μου στον οργανισμό από το 2016. Έχω εκπροσωπήσει το Cyprus Youth Diplomacy σε προγράμματα, εκδηλώσεις, σεμινάρια και προσομοιώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό με στόχο την ενδυνάμωση των νέων και την ενίσχυση της φωνής τους σε διάφορα θέματα.

Το Cyprus Youth Diplomacy είναι εδώ για να στηρίξει, να ενημερώσει και να προσφέρει στους νέους ευκαιρίες μέσα από τον κόσμο των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο secgen.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

My name is Marina Nikolaou and I am the Secretary General of the Cyprus Youth Diplomacy Board for the years 2019-2021. I am a graduate of the Department of Political Science and Public Administration of the National and Kapodistrian University of Athens. I recently completed my postgraduate program at the University of Cyprus in the Department of Social and Political Theory where I did my Diplomatic research on youth volunteering and empowerment, goals that fall under the national strategy for youth. My interest in political science, international relations, diplomacy, philosophy and sociology along with youth volunteering and social inclusion are my reasons for joining the organization since 2016. I have represented Cyprus Youth Diplomacy in programmes, events, seminars and simulations in Cyprus and abroad with the aim of empowering young people and enhancing their voice on various topics.

Cyprus Youth Diplomacy is here to support, inform and offer new opportunities through the world of international relations and diplomacy.

You can contact me at secgen.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

2018 – 2019 

Πάνος Χριστοφόρου/Panos Christophorou 

Panos.JPG

Ονομάζομαι Πάνος Χριστοφόρου και είμαι o Γενικός Γραμματέας του Cyprus Youth DiplomaCY.  Eίμαι απόφοιτος Πανεπιστημίου Κύπρου, πτυχίο Κοινωνιολογίας και μεταπτυχιακό Πολιτικής Επιστήμης-Διεθνείς Σχέσεις. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και δη τον εθελοντισμό ξεκίνησε από τα μαθητικά μου χρόνια, ομόρφυνε τα φοιτητικά και πλέον με χαρακτηρίζει ως άτομο. Είχα την χαρά να βρίσκομαι στους κόλπους του Cyprus Youth DiplomaCY από την πρώτη στιγμή που η πρωτοβουλία έγινε πράξη. Διετέλεσα Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Άτυπης Ομάδας μέχρι την εγγραφή ως  Μη Κυβερνητικός Οργανισμός. Μετά τις πρώτες εκλογές του Οργανισμού ανέλαβα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, ενώ μετά τις  εκλογές Μαίου 2017  τη θέση του Προέδρου. Υπήρξα συντονιστής του προγράμματος ‘‘Τhe Ambassador Series’’, κατά το οποίο αντιπροσωπεία μελών μας συναντούσε Πρέσβεις και Διπλωματικές αποστολές σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με μια πληθώρα θεματολογίας αναλόγως της χώρας. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης διετέλεσα συντονιστής της Ομάδας Εθελοντών Λειτουργών Συνδέσμων που συστάθηκε σε συνεργασία του Οργανισμού με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ιδιαίτερη τιμή υπήρξαν οι ευκαιρίες που μου δόθηκαν να εκπροσωπήσω τον Οργανισμό στο εξωτερικό: ως μέλος της ομάδας που συστήθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για το πρόγραμμα Youth in Action στις Βρυξέλλες, ως Youth Ambassador της Κύπρου στα πλαίσια της Σέρβικης Προεδρίας του OAΣΕ στο Βελιγράδι καθώς και ως Youth Delegate στο 29ο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ στο Στρασβούργο. Επιπλέον,κατά την 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Cyprus Youth DiplomaCY και Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, διετέλεσα Προεδρεύων της Επιτροπής Εσωτερικών.

To Cyprus Youth DiplomaCY είναι απόδειξη ότι οι νέοι έχουν τη θέληση μα και τη δύναμη να κτίζουν κανάλια επικοινωνίας με φορείς χάραξης πολιτικών, διεθνών σχέσεων και διπλωματίας κόντρα στην γενική τάση στιγματισμού της νεολαίας ως απαθής.

My name is Panos Christoforou and I am the Secretary General of Cyprus Youth DiplomaCY.  Ι am graduate of the University of Cyprus, a degree in sociology and a post-graduate of Political Science-International Relations. My journey within activism started from my school years, it flourished during my student years  and now characterizes me as a person. I had the pleasure of being part of the Cyprus Youth DiplomaCY from the very first moment that the initiative became an action. I had been a Public Relations Officer at the Interim Board until the registration as a Non-Governmental Organization. After the first elections of the Organization, I assumed the post of Secretary-General and, after the election of May 2017 the position of the President, until May 2018. I was the coordinator of the Ambassador Series, where a delegation of our members met ambassadors and diplomats in a Round Table Discussion with a plethora of subjects depending on the country. During the Cypriot Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe, I was coordinator of the Group of Voluntary Liaison Officers set up in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs. I was honoured to represent the Organization abroad: as a member of the team set up by the Delegation of the European Commission to Cyprus for the Youth in Action program in Brussels; as the Youth Ambassador of Cyprus during the OSCE Serbian Presidency in Belgrade and as a Youth Delegate at the 29th Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe in Strasbourg. In addition, during the 1st Youth Parliament, an initiative realised with the cooperation between Cyprus Youth DiplomaCY and  Cyprus Youth Council, I presided the Committee on Internal Affairs.

Cyprus Youth DiplomaCY is a vibrant example that young people have not only the will but also the power to build channels of communication with policy makers, stakeholders and international relations’ actors against the general stigmatisation of youth as an inactive and passive pillar of the society.

2017 – 2018 

Nasia_web

Αθανασία Κωνσταντίνου/ Αthanasia Konstantinou 

Ονομάζομαι Αθανασία Κωνσταντίνου και είμαι η Γενική Γραμματέας του Cyprus Youth DiplomaCY. Έχω αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2015 με πτυχίο στις Ευρωπαϊκές σπουδές και Σύγχρονες γλώσσες. Συνεχίζω τις σπουδές μου με μάστερ στις Πολιτικές Επιστήμες με κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή πολιτική και παράλληλα εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Νοε 2016 – Μάης 2017) συμμετείχα ως εθελόντρια Liaison Officer. Επίσης συμμετείχα ως Επικεφαλής της Ομάδας των Δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, μιας πρωτοβουλίας που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία Cyprus Youth DiplomaCY και Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. «Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο» (Μ. Γκάντι) είναι το αγαπημένο μου απόφθεγμα. Αυτό αποτελεί και το κίνητρο μου να συμμετάσχω στην ομάδα του Cyprus Youth DiplomaCY! Πιστεύω πως οι νέοι μέσω της συμμετοχής τους στο Cyprus Youth DiplomaCY μπορούν να γίνουν οι ίδιοι η θετική αλλαγή που επιθυμούν να δουν στην κοινωνία!

My name is Athanasia Konstantinou and I am the Secretary General of Cyprus Youth DiplomaCY. I have graduated in 2015 from the University of Cyprus with a bachelor in European studies and Modern languages. I am currently doing a master in European Politics and working in the private sector. During the Cyprus Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (Nov 2016 – May 2017) I participated as Volunteer Liaison Officer. In addition, I was Head of the Press Team during the 1st Cyprus Youth Parliament, an initiative organized by Cyprus Youth DiplomaCY and Cyprus Youth Council. “Be the change you want to see in the world’’ (M.Gandhi) is my favorite quote and my motivation to participate in the team of Cyprus Youth DiplomaCY! I believe that young people through their participation in Cyprus Youth DiplomaCY, can become the positive change they want to see in the world.

2015 – 2017

panos-official

Πάνος Χριστοφόρου/Panos Christoforou

Ονομάζομαι Πάνος Χριστοφόρου και κατάγομαι από τη Λεμεσό. Ο κύκλος των σπουδών μου άρχισε και τελείωσε (τουλάχιστο μέχρι τη δεδομένη στιγμή) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα, αφότου απέκτησα πτυχίο Κοινωνιολογίας διολίσθησα στο μεταπτυχιακό Πολιτικής Επιστήμης, ειδίκευση Διεθνείς Σχέσεις. Βλέπετε, καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει και εντάσσεται όλο και περισσότερο στην κοινωνία, η όποια ροπή προς πολιτικοποίηση μετατρέπεται σε ανάγκη. Όταν δε αντιλαμβάνεται πως η πραγματικότητα στην οποία ζει δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια σταγόνα στο ρουν της παγκόσμιας αλληλουχίας, είναι τότε που η αυτογνωσία σου επιβάλλει να διευρύνεις την οπτική σου πέρα από τον ορίζοντα του ‘‘εσωτερικού’’. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων είχα την τιμή και ευκαιρία να συμμετέχω σε δύο προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να αποτελούσαν μια έκφραση της διπλωματίας, ωστόσο για μένα διπλωματία δεν είναι μια στενή έννοια που αιωρείται μονάχα στη διακρατική σφαίρα, αλλά μια πρακτική της καθημερινότητας˙αφηστιγμής ο πυρήνας των κοινωνικών σχέσεων αποτελούν οι διαπροσωπικές σχέσεις, όπου τα άτομα ενσαρκώνουν ρόλους, τότε ναι, η διπλωματία ανάγεται σε άρρηκτη πρακτική. Αυτή ακριβώς η πεποίθηση με οδήγησε να ενταχθώ στην προσπάθεια του Cyprus Youth DiplomaCY, όπου και ανέλαβα τη νευραλγική θέση των Δημοσίων Σχέσεων (χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες θέσεις,ε!) κατά τη μεταβατική περίοδο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, μετά και την επίσημη καταχώρηση του DCY ως σωματείο, πλέον εκτελώ χρέη Γενικού Γραμματέα (θυμάστε τι σας έλεγα πριν για τις θέσεις 😉

Οι νέοι έχουμε και θέληση και φωνή και δύναμη˙μπορούμε να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας ανήκει. Αυτό που επιχειρείται από το Cyprus Youth DiplomaCY είμαι σίγουρος πως σύντομα θα αναχθεί σε δυναμικό φορέα για τη νεολαία και όχι μόνο. Ελάτε λοιπόν να γνωριστούμε και να κάνουμε μαζί με το DCY αυτό το ταξίδι˙ γιατί τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά με την κατάλληλη παρέα!

My name is Panos Christoforou. I was born in Limassol. The circle of my studies started and was completed (well,at least for the time being) at the University of Cyprus. To be more accurate, after acquiring a Bachelor’s degree in Sociology, I ‘‘slipped’’ at the Master’s degree in Political Science, specialization International Relations. As the individual grows up and is being integrated in the social structure, any inclination towards politicization becomes a need. Thus, by the time it realizes that the reality that lives in it is nothing more than a mere drop in the flow of global concatenation, self-awareness commands that we looked even further than the local horizon. During my student years I had the honour to participate in two Model United Nation. Surely, these conferences were an representational form of diplomacy, however, in my view ,diplomacy is not a notion floating strictly in the sphere of inter-national relations, but also a practice in everyday life; since the core of social relations consists of interpersonal relations, where the individuals play various roles, yes, diplomacy mounts to personal, continuous practice. The aforementioned belief urged me becoming part of the enterprise the Cyprus Youth Diplomacy has undertaken. After being the Public Relations Officer for the transitional period of the temporary Board, I now hold the position of the Secretary General. Young people do have will, strong voice and power;we can claim the future we deserve! What the Cyprus Youth DiplomaCY has set as an object, I am convinced that it will soon become a dynamic group for the youth and even more!

I am more than happy meeting new enthusiasts, since any change is a collective action!

2013 -2014

rena official

Ρένα Φιλίππου/Rena Filippou

Ονομάζομαι Ρένα Φιλίππου, είμαι η Γενική Γραμματέας του Cyprus Youth DiplomaCY και κατάγομαι από την Λεμεσό. Σπούδασα Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Essex και συνεχίζω τις Μεταπτυχιακές μου Σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύρια πεδία ενδιαφέροντος μου είναι η διπλωματία, θέματα γεωπολιτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Η τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η συμμετοχή μου στην Προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, μου έδωσαν την ευκαιρία να καταλάβω πως οι ακαδημαϊκές θεωρίες εφαρμόζονται στην πράξη. Τον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με αερόβια άσκηση, μου αρέσει να ταξιδεύω και να περνώ χρόνο με καλούς φίλους.

My name is Rena Filippou and I am coming from Limassol. I have a bachelor degree in Politics from University of Essex and I am currently attending a Master’s degree in the field of International Relations at University of Cyprus. Main fields of interests are diplomacy, geo-politics as well as environmental politics. I had the chance to work for three months in the Ministry of Foreign Affairs and also to attend the Model United Nations in New York last April. These two events were crucial in order to understand how theory works in practice. During my free time I am doing athletic activities, I love to travel and spend time with good friends.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s