ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε τις Ετήσιες Εκθέσεις του Cyprus Youth DiplomaCY από το 2015 μέχρι και το 2018, καθώς επίσης τις εκθέσεις διετίας 2015-2017 και 2017-2019.

Για να δείτε τις εκθέσεις, μπορείτε να πατήσετε στο κύριο μενού, το είδος έκθεσης που θέλετε να δείτε καθώς επίσης να επιλέξετε τη χρονιά που θα θέλατε να μελετήσετε.

Advertisements