ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Logo_Logo_GR_orange

Στόχοι του Προγράμματος «Youth Ambassador για τη Συνεργασία και Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» που το Cyprus Youth DiplomaCY  διοργανώνει είναι οι 25 νέοι και νέες που θα συμμετέχουν:

  • Να κατανοήσουν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Να κατανοήσουν τις θέσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή
  • Να κατανοήσουν θέματα διμερών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα κράτη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου
  • Να κατανοήσουν τις τριμερείς συνεργασίες και τους στόχους αυτών
  • Να κατανοήσουν τη σημαντικότητα θεμάτων ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και να αντιληφθούν τον ρόλο που η νεολαία έχει να διαδραματίσει
  • Να κατανοήσουν θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαίου της θάλασσας, έμφυλης διάστασης, πολιτισμού και περιβάλλοντος και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της       περιοχής
  • Να προτείνουν ιδέες προς την Κυπριακή Δημοκρατία και το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της περιοχής
  • Να προτείνουν ιδέες και δράσεις για τον ρόλο που οι νέοι και οι νέες της περιοχής μπορούν να διαδραματίσουν για την ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της περιοχής
  • Να δράσουν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος της συνεργασίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Να συμμετέχουν σε δράσεις ενίσχυσης των σχέσεων των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου σε επίπεδο νεολαίας όπως ανταλλαγές, εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις (online/offline)
Advertisement

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: