ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Logo_Logo_GR_orange

Ο κυριότερος στόχος του τριήμερου σεμιναρίου είναι η δημιουργία ομάδας 25 νέων Κυπρίων, οι οποίοι/ες μετά το τέλος του Σεμιναρίου θα αποκτήσουν τον τίτλο του  «Youth Ambassador για τη Συνεργασία και Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» και θα δράσουν ως ομάδα-πυρήνας για επερχόμενες δράσεις που θα προγραμματιστούν και θα πραγματοποιηθούν από το Cyprus Youth DiplomaCY.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι 25 νέοι και νέες που θα συμμετέχουν:

  • Να κατανοήσουν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Να κατανοήσουν τις θέσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή
  • Να κατανοήσουν θέματα διμερών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα κράτη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου
  • Να κατανοήσουν τις τριμερείς συνεργασίες και τους στόχους αυτών
  • Να κατανοήσουν τη σημαντικότητα θεμάτων ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και να αντιληφθούν τον ρόλο που η νεολαία έχει να διαδραματίσει
  • Να κατανοήσουν θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαίου της θάλασσας, έμφυλης διάστασης, πολιτισμού και περιβάλλοντος και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της       περιοχής
  • Να προτείνουν ιδέες προς την Κυπριακή Δημοκρατία και το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της περιοχής
  • Να προτείνουν ιδέες και δράσεις για τον ρόλο που οι νέοι και οι νέες της περιοχής μπορούν να διαδραματίσουν για την ενίσχυση των σχέσεων των κρατών της περιοχής

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου-εργαστηρίου, με την υποβολή ερωτήσεων προς τους ομιλητές και τις ομιλήτριες και την κατάθεση ιδεών και προτάσεων προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις θεματικές.