Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2017-2019

Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
για την περίοδο 2017-2019

Εν όψει της επικείμενης λήξης της διετούς του θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY με απόφασή του ανακοινώνει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Οργανισμού για τη διετία 2017-2019, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη σχετική ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Διεξαγωγή των Εκλογών:

Οι εκλογές έχουν οριστεί για την 19η Μαΐου 2017, η ώρα 17:00 στα κεντρικά Starbucks Λευκωσίας. Βάσει καταστατικού, απαρτία κατά την πρώτη συνάντηση υπάρχει εάν παρευρεθούν τουλάχιστον τα μισά εγγεγραμμένα μέλη του Οργανισμού της περιόδου 2016-2017.

Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26 Μαϊου 2017, η ώρα 18:00 στα Κεντρικά Starbucks Λευκωσίας όπως ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του Καταστατικού.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Οργανισμού κατά το έτος 2016-2017* τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση  που θα βρουν εδώ, μέχρι την 8η Μαΐου 2017 και ώρα 23:59 (ώρα Κύπρου).

Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, οι υποψηφιότητες θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιευθούν σε σχετικό κατάλογο στην παρούσα ιστοσελίδα για ενημέρωση όλων των μελών. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι/ες καλούνται όπως συγγράψουν μια μικρή παράγραφο σχετικά με την υποψηφιότητά τους και τους λόγους που υποβάλλουν αυτήν. Το σχετικό κείμενο υποβολής υποψηφιότητα θα δημοσιεύθεί μαζί με τον κατάλογο των υποψηφίων με σκοπό την ενημέρωση των μελών που θα προσέλθουν για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cyprus.youth.diplomacy@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο
Cyprus Youth DiplomaCY
18 Απριλίου 2017

*Εγγεγραμμένα μέλη του Οργανισμού για το έτος 2016-2017 θεωρούνται τα άτομα που έχουν υποβάλει την αίτηση μέλους για το έτος 2016-2017 δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή από 1η Σεπτεμβρίου 2016 και ένθεν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s