Υποβολή Υποψηφιότητας Cyprus Youth DiplomaCY για θέση στην Εκτελεστική Γραμματεία ΣυΝΚ 2019-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ CYPRUS YOUTH DIPLOMACY ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 2019-2021 Το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει την απόφασή του να διεκδικήσει μια θέση στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για τη διετία 2019-2021, κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση του ΣυΝΚ στις 30 Νοεμβρίου 2019, με … Continue reading Υποβολή Υποψηφιότητας Cyprus Youth DiplomaCY για θέση στην Εκτελεστική Γραμματεία ΣυΝΚ 2019-2021

Εκλογές Cyprus Youth DiplomaCY 2015-2017

Εκλογές Cyprus Youth DiplomaCY 2015-2017 Πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαϊου 2015, οι πρώτες εκλογές ανάδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Cyprus Youth DiplomaCY για την περίοδο 2015-2017, μετά την εγγραφή του ως Σωματείο στο Μητρώο Σωματείων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατ'επέκταση ως Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του. Για τις … Continue reading Εκλογές Cyprus Youth DiplomaCY 2015-2017