Προκήρυξη Θέσεων Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Νέων Βουλευτών & Δημοσιογράφων:5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων (16-18 Οκτωβρίου 2021)

Θέμα: Προκήρυξη Θέσεων Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Νέων Βουλευτών & Δημοσιογράφων:5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων (16-18 Οκτωβρίου 2021)Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY, συνδιοργανωτές του Προγράμματος της  Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων ανακοινώνουν πως η 5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Οκτωβρίου 2021 στη Λευκωσία.  Ως εκ τούτου όλες οι θέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι επί του παρόντος ανοικτές για υποβολή αιτήσεων!  ( βλ. πιο κάτω για Θέσεις Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Θέσεις Νέων Βουλευτών και Θέσεις Δημοσιογράφων )


Σκοπός του προγράμματος  είναι η διεξαγωγή μιας ιδιότυπης προσομοίωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου 56 νέοι και νέες της Κύπρου θα υποδυθούν για ένα τριήμερο τους ρόλους των Βουλευτών και θα συντάξουν Κοινοβουλευτικές Εκθέσεις με τις εισηγήσεις τους προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θεσμοθέτηση του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και το 2020 το Πρόγραμμα αναδείχθηκε ως το καλύτερο πρόγραμμα στην Ευρώπη για την συμμετοχή των νέων στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων!

Στις πέντε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές που προσομοιώνονται συζητούνται θέματα που αφορούν τους νέους και τις νέες  τα οποία εισηγήθηκαν Κρατικοί Αξιωματούχοι, αρμόδιοι Υπουργοί και Προεδρικοί Επίτροποι. Η ημερήσια διάταξη διαμορφώθηκε από τους ίδιους τους νέους και τις νέες της Κύπρου. 
Μπορείτε να δείτε  τις επιτροπές που θα προσομοιωθούν φέτος καθώς επίσης την ημερήσια διάταξη της 5ης ΒτΝΑ:

 🚺Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών:

Πρόληψη, ενημέρωση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων

 🇪🇺Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων:

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Η Ευρώπη που θέλουμε!

 💼Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Η αύξηση της ανεργίας των νέων συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξής τους

🌳Επιτροπή Περιβάλλοντος:

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις δασικές πυρκαγιές

⚕️Επιτροπή Υγείας:

Ψυχική υγεία και νεολαία

Θέσεις Συμμετοχής: 
Όλες οι θέσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων είναι ανοικτές μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2021.Ως εκ τούτου, σας αποστέλλουμε τις πιο κάτω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

✍️5 Θέσεις Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (χωρίς όριο ηλικίας)Αρμοδιότητες των Επικεφαλής, Κριτήρια Επιλογής και Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να ανακτηθούν εδώ .Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, 23:59 .

✍️56 Θέσεις Νέων Βουλευτών(18-35 ετών)Οι αρμοδιότητες των Νέων Βουλευτών, τα Κριτήρια Επιλογής και η Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να ανακτηθούν εδώ.Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, 23:59

✍️5 Θέσεις Δημοσιογράφων(18-35 ετών)Τα καθήκοντα των Δημοσιογράφων, τα Κριτήρια Επιλογής και η Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να ανακτηθούν εδώ.Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, 23:59


Σημειώνεται ότι οι Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, οι Νέοι και Νέες Βουλευτές  καθώς και η Δημοσιογραφική Ομάδα, επιλέγονται από τους συνδιοργανωτές, μέσω μιας ανοικτής διαδικασίας, βάσει βιογραφικού και αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  συμμετέχουν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και όχι εκπροσωπώντας πολιτικές ομάδες. 

Η θητεία της 5ης ΒτΝΑ θα είναι μονοετής.  Οι εργασίες της Ολομέλειας της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων στις 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στην Βουλή των Αντιπροσώπων (Συνεδριακό Κέντρο) στη Λευκωσία,με τη στήριξη της Προέδρου της Βουλής Α.Ε. κας Αννίτας Δημητρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων μπορούν να ανακτηθούν στη σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος www.voulineon.com

Εάν θέλετε λοιπόν να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία στους νέους και στις νέες της Κύπρου να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην διστάσετε να δηλώσετε συμμετοχή! 

Με εκτίμηση, 
Οι συνδιοργανωτές,
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Cyprus Youth DiplomaCY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s