Προκήρυξη Θέσεων Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Νέων Βουλευτών & Δημοσιογράφων:5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων (16-18 Οκτωβρίου 2021)

Θέμα: Προκήρυξη Θέσεων Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Νέων Βουλευτών & Δημοσιογράφων:5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων (16-18 Οκτωβρίου 2021) Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY, συνδιοργανωτές του Προγράμματος της  Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων ανακοινώνουν πως η 5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Οκτωβρίου 2021 στη Λευκωσία.  Ως εκ τούτου όλες οι θέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι επί του … Continue reading Προκήρυξη Θέσεων Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Νέων Βουλευτών & Δημοσιογράφων:5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων (16-18 Οκτωβρίου 2021)