Ολοκλήρωση Προγράμματος “Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο”| Conclusion of the Project Youth for Cooperation and Security in EastMed

(English text below)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ”

Το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Προγράμματος “Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο”

Στόχος τουΠρογράμματος ήταν η δημιουργία μιας ομάδας Youth Ambassadors (Πρεσβευτών Νεολαίας) που αποτελείτο από 26 Κύπριους Νέους και Νέες 16-35 ετών, η οποία ασχολήθηκε για ένα χρόνο με τη θεματική της ενίσχυσης των σχέσεων των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που έχει να διαδραματίσει η νεολαία σε θέματα συνεργασίας και ασφάλειας.

Οι 26 νέοι και νέες Youth Ambassadors επιμορφώθηκαν με τριήμερο σεμινάριο/εργαστήρι σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου που διεξήχθη μεταξύ 23-25 Ιουλίου 2020 στη Λευκωσία (περισσότερα εδώ). Κατά τη διάρκεια του τριημέρου ομάδα των Youth Ambassadors πρότεινε ιδέες και κατέθεσε προτάσεις σχετικά με τον ρόλο της Κύπρου για την ενίσχυση των σχέσεων των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιουλίου 2021, η ομάδα των EastMed Youth Ambassadors συμμετείχε σε δράσεις, κυρίως διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, για την προώθηση των ιδεών και προτάσεών της. 

📖 Μπορείτε να διαβάσετε τις ιδέες, εισηγήσεις και προτάσεις για τον ρόλο της Κύπρου στην ενίσχυση και προώθηση των σχέσεων μεταξύ των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου πατώντας εδώ.  

🙋‍♀️🙋‍♂️ Μπορείτε να διαβάσετε τι σημαίνει για την ομάδα των EastMed Youth Ambassadors η συμπερίληψη των νέων σε θέματα συνεργασίας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο πατώντας εδώ

🙏 Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα των EastMed Youth Ambassadors για την συνεργασία και τον ενθουσιασμό τους κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Είμαστε σίγουροι πως το Πρόγραμμα των EastMed Youth Ambassadors ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο που έχει η νεολαία να επιτελέσει όσον αφορά στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου!


Cyprus Youth DiplomaCY 
Ιούλιος 2021

______________________

CONCLUSION OF THE PROJECT
“YOUTH FOR COOPERATION AND SECURITY IN EASTMED”


Cyprus Youth Diplomacy is announcing the conclusion of the project “Youth for Security and Cooperation in EastMed”. 

Aim of the project was the creation of a group of  “Youth Ambassadors”, comprised by 26 young Cypriots between 16-35 years old. The “Youth Ambassadors” team worked on  the enhancement and strengthening of the relations between Eastern Mediterranean Countries, with an emphasis in the role youth can play in relation to cooperation and security in the EastMed region. The 26 young people selected, had an one-year mandate and participated in Cyprus Youth DiplomaCY activities under the mandate of the “Youth Ambassadors for Cooperation and Security in Eastern Mediterranean”

The 26 Youth Ambassadors participated in a three day seminar/workshop on issues related to Eastern Mediterranean between 23-25 July 2020 in Nicosia. During the seminar/workshop, Youth Ambassadors drafted ideas and proposals in relation to the role of Cyprus in the enhancement of the relations between the countries in the EastMed Region. EastMed Youth Ambassadors participated in activities between July 2020-July 2021-mostly online due to the covid-19 pandemic- promoting their ideas and proposals. 

📖 You can read the ideas, suggestions and proposals of the EastMed Youth Ambassadors team by clicking here

🙏 Cyprus Youth DiplomaCY would like to warmly thank the EastMed Youth Ambassadors team for their cooperation and enthusiasm during the program. We are sure that the EastMed Youth Ambassadors’ Project has proved the important role youth can play in relation to cooperation and security in the Eastern Mediterrenean!

Cyprus Youth DiplomaCY
July 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s