Ολοκλήρωση Προγράμματος “Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο”| Conclusion of the Project Youth for Cooperation and Security in EastMed

(English text below) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ" Το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Προγράμματος "Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο".  Στόχος τουΠρογράμματος ήταν η δημιουργία μιας ομάδας Youth Ambassadors (Πρεσβευτών Νεολαίας) που αποτελείτο από 26 Κύπριους Νέους και Νέες 16-35 ετών, η οποία ασχολήθηκε για ένα χρόνο με τη θεματική της ενίσχυσης … Continue reading Ολοκλήρωση Προγράμματος “Νεολαία για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο”| Conclusion of the Project Youth for Cooperation and Security in EastMed