ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ-Εκλογές Ανάδειξης ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής DCY

Λόγω του γεγονότος πως δεν υποβλήθηκε ο απαιτούμενος από το καταστατικό αριθμός υποψηφιοτήτων για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη θητεία 2021-2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επεκτείνει την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι την  Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, 23:59 (ώρα Κύπρου).

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στον σύνδεσμο εδώ. Όσοι/όσες έχετε ήδη υποβάλλει την αίτησή σας, δεν χρειάζεται να την υποβάλλετε εκ νέου. 

Cyprus Youth DiplomaCY
16 Ιουνίου 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s