ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ-Εκλογές Ανάδειξης ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής DCY

Λόγω του γεγονότος πως δεν υποβλήθηκε ο απαιτούμενος από το καταστατικό αριθμός υποψηφιοτήτων για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη θητεία 2021-2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επεκτείνει την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι την  Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, 23:59 (ώρα Κύπρου). Όλες … Continue reading ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ-Εκλογές Ανάδειξης ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής DCY