Προσωρινό κλείσιμο Μητρώου Μελών Cyprus Youth DiplomaCY

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει πως λόγω προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2021-2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2021 στη Λευκωσία, το Μητρώο Μελών του οργανισμού κλείνει προσωρινά από την 30η Μαϊου μέχρι και την 30η Ιουνίου, όπως ορίζει το καταστατικό του οργανισμού.

Σημειώνεται πως πληρωμές της ετήσιας συνεισφοράς που θα γίνουν μεταξύ της περιόδου 1ης και 30η Ιουνίου 2021 θα θεωρούνται πως έγιναν την 1η Ιουλίου 2021, όταν και θα ανοίξει εκ νέου το Μητρώο Μελών.

Cyprus Youth DiplomaCY
30 Μαΐου 2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: