Διαδικτυακή παρουσίαση προγράμματος Junior Professionals in Delegations

To Cyprus Youth DiplomaCY διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση με θέμα:  " Παρουσίαση Προγράμματος "Junior Professionals in EU Delegations" 📆 Πέμπτη  στις 21 Ιανουαρίου 2021🕰 18:00-19:00 (ώρα Κύπρου) 💻μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας Ζoom Η διαδικτυακή συνάντηση απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY. Σκοπός της διαδικτυακής συνάντησης είναι η παρουσίαση του προγράμματος, η ενημέρωση του τρόπου υποβολής αιτήσεων … Continue reading Διαδικτυακή παρουσίαση προγράμματος Junior Professionals in Delegations