Υποβολή Υποψηφιότητας Cyprus Youth DiplomaCY για θέση στην Εκτελεστική Γραμματεία ΣυΝΚ 2019-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ CYPRUS YOUTH DIPLOMACY ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 2019-2021

Το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει την απόφασή του να διεκδικήσει μια θέση στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για τη διετία 2019-2021, κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση του ΣυΝΚ στις 30 Νοεμβρίου 2019, με υποψήφια το μέλος του Οργανισμού κα Χριστιάνα Ξενοφώντος, expert on youth issues,  advocate for youth rights και ενεργό μέλος σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά φόρα που προασπίζονται τα δικαιώματα των νέων. 

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους και στις νέες της Κύπρου μας, το Cyprus Youth DiplomaCY προτίθεται να προσφέρει στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία ΣυΝΚ θητείας 2019-2021, την εμπειρογνωμοσύνη του σε ζητήματα χάραξης πολιτικής, advocacy, policy και lobbying όσον αφορά στα δικαιώματα των νέων (youth rights), τις εμπειρίες και τις γνωριμίες από τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Φόρα σχετικά με τα δικαιώματα των νέων, καθώς επίσης την ειδίκευσή του σε θέματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής, με απώτερο στόχο πάντοτε, την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου μας. 

Θεωρούμε πως ως οργανισμός, το Cyprus Youth DiplomaCY έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στη νεολαία της Κύπρου μας, και αυτό κατέδειξε και η σκληρή μας δουλειά ως οργανισμός εμπνευστής και συνδιοργανωτής του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, ενός προγράμματος που άνοιξε πλέον διάπλατα τις πόρτες για την ένταξη των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY  αποφάσισε όπως κατέλθει στις εκλογές του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, με υποψήφια το μέλους του Οργανισμού κα. Χριστιάνας Ξενοφώντος. Η Χριστιάνα Ξενοφώντος είναι απόφοιτη του τμήματος Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως Λειτουργός Πολιτικής για τη Νεολαία (Youth Policy Officer) στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου για τέσσερα έτη (2015-2019), με κύριο πρόγραμμα τον Διαρθρωμένο Διάλογο με τους Νέους. Στο πλαίσιο του προγράμματος η κα. Ξενοφώντος προέδρευε της Εθνικής Ομάδας Εργασίας και συντόνιζε μεταξύ άλλων και την ομάδα Youth Ambassadors. Παραμένει στενή συνεργάτιδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για ζητήματα χάραξης πολιτικής για τη Νεολαία και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (European Youth Forum), στο οποίο από τον Νοέμβριο του 2018 είναι και εκλεγμένο μέλος στο Συμβουλευτικό Όργανο για Αιτήσεις Ένταξης Μελών (CBMA). 

To Cyprus Youth DiplomaCY είναι απόλυτα πεπεισμένο πως η υποψηφιότητα της κας Ξενοφώντος έχει να προσφέρει τα μέγιστα στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, σε συνδυασμό με  την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων εκ μέρους του Cyprus Youth DiplomaCY για την επόμενη διετία του ΣυΝΚ. 

Οι προτεραιότητες που θα θέσει το Cyprus Youth DiplomaCY σε περίπτωση εκλογής του στην Εκτελεστική Γραμματεία  του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για τη διετία είναι: 

  • Συμπερίληψη των Νέων στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων της Κύπρου μέσω της δημιουργίας νέων Προγραμμάτων και Δράσεων,
  • Ενίσχυση της ρόλου του ΣυΝΚ ως συνηγόρου (advocate) των δικαιωμάτων των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και εξασφάλιση των Κοινωνικών Δικαιώματα των Νέων (εργασία, στέγαση, κοινωνικές ασφαλίσεις, υγεία, συνταξιοδοτικό κ.α.),
  • Ενίσχυση και προώθηση της συνεργασίας των οργανώσεων-μελών με το ΣυΝΚ και ενδυνάμωση του αισθήματος του «ανήκειν» στο ΣυΝΚ,
  • Ανάδειξη και προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής των νέων της Κύπρου,
  • Ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή φόρα

Χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες ή σκοπιμότητες, το Cyprus Youth DiplomaCY προσέρχεται σε αυτή την εκλογική διαδικασία, ακράδαντα πιστεύοντας πως θα κριθεί από το μέχρι σήμερα έργο του, τις προτάσεις του, την εμπειρία και την τεχνογνωσία του  αλλά πάνω από όλα, από όσα έχουν η υποψήφια Χριστιάνα Ξενοφώντος και το Cyprus Youth DiplomaCY προσφέρει και πρόκειται ακόμα να προσφέρουν στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και την νεολαία της Κύπρου μας. 

Το Cyprus Youth DiplomaCY παραμένει στη διάθεση όλων των οργανώσεων νεολαίας-μελών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, με σκοπό να παρουσιάσει τόσο την υποψηφιότητα της Χριστιάνας Ξενοφώντος όσο και τις εισηγήσεις του για ένα νέο ξεκίνημα στο ΣυΝΚ, με στόχο την ενδυνάμωση όλων των νέων της Κύπρου μας. 

Με εκτίμηση,
ΔΣ Cyprus Youth DiplomaCY

Untitled design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s