Συμμετοχή στην Έρευνα – Νέοι & Πολιτιστική Διπλωματία

[ENG Below] 

To Cyprus Youth DiplomaCY διεξάγει την παρούσα έρευνα με θέμα “Νέοι και Πολιτιστική Διπλωματία”.

🎯Στόχος της παρούσας διαδικτυακής έρευνας είναι να καταγράψει τις απόψεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες των νέων της Κύπρου σχετικά με την πολιτιστική διπλωματία. Επίσης διερευνά πως η συμμετοχή των νέων σε προγράμματα που αφορούν την πολιτιστική διπλωματία μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση τους.

♟Η έρευνα θα μπορούσε να προσφέρει ευρήματα και στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την υποστήριξη των νέων ώστε οι ίδιοι να καταστούν φορείς πολιτιστικής διπλωματίας με σκοπό να προάγουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κύπρου στο εξωτερικό.

✍️Σας προσκαλούμε λοιπόν να αφιερώσετε 5 – 7 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και να συμβάλετε στην επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας μας. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν είναι εντελώς ανώνυμα. Προθεσμία απάντησης ερωτηματολογίου: Κυριακή 17 Νοεμβρίου (ώρα 23:59). 

Μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο ΕΔΩ

🙋‍♀️🙋‍♂️Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά τους νέους και νέες που ζούνε στην Κύπρο ηλικίας 16 – 35 ετών.

📅Τα αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιαστούν σε επικείμενη εκδήλωση του Cyprus Youth DiplomaCY.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Cyprus Youth DiplomaCY, μην διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!
🔗http://www.cyprusyouthdiplomacy.com

Με εκτίμηση,
Δ.Σ Cyprus Youth DiplomaCY


Youth & Cultural Diplomacy Questionnaire

🎯The purpose of this Cyprus Youth DiplomaCY online survey is to record the views, knowledge and experiences of young people living in Cyprus on cultural diplomacy. It also explores how young people’s participation in cultural diplomacy programs can help to empower them.

♟The research could provide findings and elements that could be of particular importance in shaping a strategy for supporting young people in order to become cultural diplomacy “ambassadors” themselves and thus promote Cypriot culture and civilization abroad.

✍️We encourage you to dedicate 5 – 7 minutes of your valuable time and contribute to the successful completion of our research. The data to be collected is completely anonymous. Deadline to answer the questionnaire: Sunday 17 November 2019 (23:59)

You can answer the questionnaire HERE

🙋‍♀️🙋‍♂️The following questionnaire is for young people living in Cyprus aged between 16 and 35 years old.

📅The results will be presented at an upcoming Cyprus Youth DiplomaCY event.

For more information regarding Cyprus Youth DiplomaCY, please visit our website!
🔗www.cyprusyouthdiplomacy.com

Yours sincerely,
Cyprus Youth DiplomaCY Board

71500211_2423668997850615_6372499189607170048_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s