Προτεραιότητες Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Διετία 2019-2021|Priorities of the New Board for the Biennium 2019-2021

[ENG Below]

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY  αποφάσισε όπως κατά τη διετή θητεία του (2019-2021) επικεντρωθεί στις πιο κάτω θεματικές:

  1. Συμπερίληψη των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής
  2. Ανάδειξη και προώθηση του ρόλου των νέων γυναικών στους τομείς της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής στην Κύπρο
  3. Ανάδειξη του Ρόλου της Πολιτιστικής Διπλωματίας ως μέσο άσκησης πολιτικής ήπιας ισχύος και χάραξης εξωτερικής πολιτικής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την παραγωγή έργου όσον αφορά στις πιο πάνω θεματικές, θα διεξαγάγει δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της διετίας του, οι οποίες θα ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Cyprus Youth DiplomaCY
30 Αυγούστου 2019

—————————————-

The new Board of Cyprus Youth DiplomaCY has the pleasure to announce the three priorities set for its biennium:

  1.  Inclusion of young people in decision making processes in Cyprus, with emphasis in Diplomacy, International Relations and Politics,
  2. Highlighting and promoting the role of young women in Diplomacy, International Relations and Politics, 
  3. Promotion of Cultural Diplomacy as a tool of Foreign Policy.

All activities organised by the new Board for the biennium will serve the above mentioned priorities, aiming in concrete results!

Cyprus Youth DiplomaCY

30th August 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s