Προτεραιότητες Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Διετία 2019-2021|Priorities of the New Board for the Biennium 2019-2021

[ENG Below] Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY  αποφάσισε όπως κατά τη διετή θητεία του (2019-2021) επικεντρωθεί στις πιο κάτω θεματικές: Συμπερίληψη των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής Ανάδειξη και προώθηση του ρόλου των νέων γυναικών στους τομείς της διπλωματίας, … Continue reading Προτεραιότητες Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Διετία 2019-2021|Priorities of the New Board for the Biennium 2019-2021