Αποτελέσματα Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης Cyprus Youth DiplomaCY για τη θητεία 2019 – 2021 

Στις 12 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση του Cyprus Youth DiplomaCY όπου έλαβαν χώρα οι εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2019 – 2021.

Τα επίσημα αποτελέσματα της Ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής: 

(Σημειώνεται πως αναφορικά με τους υποψηφίους που ισοψήφισαν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά)

Δημοσθένους Μ. Ιωάννα (13 ψήφοι)

Νικολάου Μαρίνα (13 ψήφοι)

Φραντζέσκου Νίκη Βικτώρια (13 ψήφοι)

Κατσαντώνη Κωνσταντίνα (10 ψήφοι)

Κωνσταντίνου Αθανασία (10 ψήφοι)

Παπασάββα Βασιλική (7 ψήφοι)

Μαυρή Μελίσσα (5 ψήφοι)

Γιάγκου Κώστας (4 ψήφοι)

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι υποψήφιοι/ες που κατατάχθηκαν στις πρώτες 6 θέσεις.

Οι υποψήφιοι στις δύο τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν τις θέσεις των επιλαχόντων, βάσει των όσων το καταστατικό ορίζει.

Τα επίσημα αποτελέσματα της Ψηφοφορίας για την ανάδειξη Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν ως εξής: 

Δημοσθένους Δ. Ιωάννα (13 ψήφοι)

Μαυρουδή Παναγιώτα (9 ψήφοι)

Βάσει των διατάξεων του καταστατικού, η κα. Ιωάννα Δ. Δημοσθένους εκλέγεται πρόεδρος της Ελεγκτικής επιτροπής λόγω του ότι κατετάγη πρώτη σε ψήφους και η κα. Μαυρουδή λαμβάνει τη θέση του μέλους της Επιτροπής.

Βάσει των όσων το καταστατικό ορίζει, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτιστεί σε σώμα το αργότερο μέσα σε 20 μέρες, με την ευθύνη του παρόντος Προέδρου του Οργανισμού.

Μέχρι την κατάρτιση σε σώμα, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί καθήκοντα για διεκπαιρέωση των εργασιών του Οργανισμού.

Κατά την κατάρτιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, οι θέσεις που οι εκλεγέντες/εκλεχθείσες λαμβάνουν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού και τα μέλη θα ενημερωθούν σχετικά.

Cyprus Youth DiplomaCY

12 Ιουνίου 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s