Εκπροσώπηση Cyprus Youth DiplomaCY στην 36η συνεδρία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

10 Μαρτίου 2019

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 – 4 Απριλίου 2019 στο Στρασβούργο η 36η συνεδρία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: “Δήμαρχοι που προασπίζονται την Δημοκρατία- Mayors safeguarding democracy”. Στη συνεδρία συμμετείχε η Πρόεδρος του Cyprus Youth DiplomaCY, Αθανασία Κωνσταντίνου, η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο ως Youth Delegate.

Στη συνεδρία του Κογκρέσου συμμετείχαν Νέοι σε ηλικία Αντιπρόσωποι και από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος “Rejuvenating Politics”  το οποίο υλοποιεί το Κογκρέσο από το 2014 με σκοπό να προωθήσει και να προάγει τη συμμετοχή των νέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου του συνεδρίου, οι νέοι Αντιπρόσωποι συμμετείχαν ενεργά παρακολουθώντας τις εργασίες των Επιτροπών και την Ολομέλεια του Κογκρέσου και κάνοντας παρεμβάσεις για θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των νέων στους δήμους και τις κοινότητες.

Μερικά από τα θέματα που συζητήσαν ο αντιπροσώποι των κρατών μελών και οι Νέοι Αντιπρόσωποι στη συνεδρία ήταν η καταπολέμηση του νεποτισμού στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, η ανοικτή διακυβέρνηση (open governance) σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και θέματα που αφορούν τη νεολαία όπως ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά τη διαφύλαξη και ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων.

Κατά τη συνεδρία, τονίστηκε ότι η διαφύλαξη και ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων θα πρέπει να θεωρηθούν ως προτεραιότητα στις πολιτικές των κρατών μελών. Το Κογκρέσο συνέχισε να τονίζει επανειλλημένα τη σημασία της ευαισθητοποίησης των νέων για θέματα τοπικής αυτοδιοίηκησης μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι οι Νέοι Αντιπρόσωποι αναμένεται να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες στη χώρα τους και να ενεργοποιηθούν, διοργανώνοντας δραστηριότητες σε  τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές θα σχετίζονται με το ρόλο του Κογκρέσου και θέματα που αφορούν τους νέους και την ενεργό εμπλοκή τους στην τοπική κοινωνία.

Κατά το τριήμερο της συνεδρίας, συζητήθηκε επίσης η συμβολή του Κογκρέσου στη διαδικασία του Ελσίνκι για το μέλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε από την Φινλανδική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών. Έγινε επίσης συζήτηση για τον προϋπολογισμό  και τους πόρους του Κογκρέσου για την επόμενη διετία (2020 – 2021).

Στη συνεδρία του Κογκρέσου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων ως ομιλητές ο Υφυπουργός Εδαφικής Πολιτικής της Ισπανίας Ignacio Sanchez Amor και η  Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Φινλανδίας Anne Berner.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Αθανασία Κωνσταντίνου συναντήθηκε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης κ. Σπύρο Αττά, μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας καθώς και μέλη της Κυπριακής Αποστολής που συμμετείχαν στη συνεδρία του Κογκρέσου και τους ενημέρωσε για την εμπλοκή των νέων στις εργασίες του Κογκρέσου.

Congress_Cyprus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s