Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση

Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Youth DiplomaCΥ, τα μέλη του Οργανισμού προσκαλούνται στην ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση: 
 
📆Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
18:30
📍Κεντρικά Starbucks: Θεμιστολή Δέρβη 48 και Γρίβα Διγενή, Λευκωσία 
 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
1) Παρουσίαση Eτήσιας Έκθεσης Οργανισμού για το 2017
2) Παρουσίαση Οικονομικής Κατάστασης 2017
3) Έγκριση Ποσού Ετήσιας Συνδρομής γα την Eγγραφή Mελών 2017-2018
4) Καταστατικές Αλλαγές όπως προβλέπονται από τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 Ν.104(Ι)/2017
5) Άλλα Θέματα
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Cyprus Youth DiplomaCY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s