Τελική Έκθεση Διετίας 2015-2017

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΤΙΑΣ Cyprus Youth DiplomaCY 2015-2017 Λόγω περάτωσης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Youth DiplomaCY, η παρούσα Έκθεση συνοψίζει όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διετίας 2015-2017. Σύνοψη Έκθεσης: Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ξεχωρίζει το αφιέρωμα της διετίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, … Continue reading Τελική Έκθεση Διετίας 2015-2017