Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Youth DiplοmaCY για τη θητεία 2017-2019

Μετά τις εκλογές της 26ης Μαϊου, οι εκλεγέντες/χθείσες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισαν την κατάρτιση σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Τα εκλεχθέντα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με ομοφωνία αποφάσισαν όπως οι θέσεις πληρωθούν ως εξής:

Πρόεδρος: Πάνος Χριστοφόρου
cyprus.youth.diplomacy@gmail.com

Γενική Γραμματέας: Αθανασία Κωνσταντίνου
secgen.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Ταμίας: Σπύρος Δημοσθένους
treasurer.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Μελών: Μαρία Βασιλείου
members.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ρένα Φιλίππου
pr.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Μαρίνα Νικολάου
event.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνος Χρηματοδότησης: Ζήνωνας Σωκράτους
funds.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων: Κωνσταντίνα Κατσαντώνη lawyer.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Δημοσιογράφος Θεμάτων Νεολαίας: Άντρια Χατζηπολυδώρου press.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Αποφασίσθηκε όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλάβει τα καθήκοντά του αρχής γενομένης της 12ης Ιουνίου 2017. Μέχρι την 12η Ιουνίου, τα καθήκοντα του Οργανισμού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο θητείας 2015-2017.

Cyprus Youth DiplomaCY
31 Μαϊου 2017

 

IMG_3273

 

Advertisements