Αποτελέσματα Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης Cyprus Youth DiplomaCY για τη θητεία 2017-2019

Την 26η Μαϊου 2017 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Cyprus Youth DiplomaCY όπου έλαβαν χώρα οι εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2017-2019.

Τα επίσημα  αποτελέσματα της Ψηφοφορίας  για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:
(Σημειώνεται πως αναφορικά με τους υποψηφίους που ισοψήφισαν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά)
1. Δημοσθένους Σπύρος (18 ψήφοι)
1. Κωνσταντίνου Αθανασία (18 ψήφοι)
1. Χριστοφόρου Πάνος (18 ψήφοι)
4. Βασιλείου Μαρία (16 ψήφοι)
4. Σωκράτους Ζήνωνας (16 ψήφοι)
6. Νικολάου Μαρίνα (14 ψήφοι)
6. Φιλίππου Ρένα (14 ψήφοι)
8. Χατζηπολυδώρου Άντρια (12 ψήφοι)
9. Κατσαντώνη Κωνσταντίνα (10 ψήφοι)
————————————————————–
10. Κουντούρης Σολομών (9 ψήφοι)
11. Σόρος Νικόλας (7 ψήφοι)
12. Καρύδη Ροδούλα (5  ψήφοι)
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι υποψήφιοι που κατατάχθηκαν στις πρώτες 9 θέσεις.  Οι υποψήφιοι στις θέσεις 10, 11 και 12 καταλαμβάνουν τη θέση των επιλαχόντων, βάσει των όσων το καταστατικό ορίζει.
Βάσει των όσων το καταστατικό ορίζει, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτιστεί σε σώμα το αργότερο μέσα σε 20 μέρες, με την ευθύνη του παρόντος Προέδρου του Οργανισμού. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει μετά την διανομή των θέσεων και την κατάρτιση σε σώμα. Μέχρι την κατάρτιση σε σώμα, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί καθήκοντα για διεκπαιρέωση των εργασιών του Οργανισμού. Κατά την κατάρτιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, οι θέσεις που οι εκλεγέντες/εκλεχθείσες λαμβάνουν θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.
Τα επίσημα  αποτελέσματα της Ψηφοφορίας  για την ανάδειξη Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:
Ισαάκ Μαρίνα (17 ψήφοι)
Στυλιανού Αντώνης (8 ψήφοι)
———————————————————-
Φραντζέσκου Νίκη Βικτώρια (7 ψήφοι)
Μαυρής Μελίσσα (7 ψήφοι)
Βάσει των διατάξεων του καταστατικού, η κα. Ισαάκ εκλέγεται πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής λόγω του ότι κατετάγη πρώτη σε ψήφους και ο κ. Στυλιανού λαμβάνει τη θέση του μέλους της Επιτροπής. Οι κα. Φραντζέσκου και κα.Μαυρής καταλαμβάνουν τη θέση των επιλαχουσών. Λόγω ισοψηφίας έγινε κλήρωση και η κα. Φραντζέσκου έλαβε την 3η θέση και η κα. Μαυρής την 4η.
Cyprus Youth DiplomaCY
26 Μαϊου 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s