Αποτελέσματα Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης Cyprus Youth DiplomaCY για τη θητεία 2017-2019

Την 26η Μαϊου 2017 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Cyprus Youth DiplomaCY όπου έλαβαν χώρα οι εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2017-2019. Τα επίσημα  αποτελέσματα της Ψηφοφορίας  για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής: (Σημειώνεται πως αναφορικά με τους υποψηφίους που ισοψήφισαν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά) 1. … Continue reading Αποτελέσματα Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης Cyprus Youth DiplomaCY για τη θητεία 2017-2019