Αναζήτηση Συμμετεχόντων για την «1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων»

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Cyprus Youth DiplomaCY με χαρά ανακοινώνουν την διεξαγωγή της «1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016, στη Λευκωσία. Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Γενικές Πληροφορίες: Σκοπός του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η διεξαγωγή  μιας ιδιότυπης προσομοίωσης της … Continue reading Αναζήτηση Συμμετεχόντων για την «1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων»