Το Cyprus Youth DiplomaCY συνάντησε το ΣυΝΚ

Η Πρόεδρος του Cyprus Youth DiplomaCY είχε τη χαρά να συναντήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ). Το Cyprus Youth DiplomaCY αποτελεί συνδεδεμένο μέλος του ΣυΝΚ, μετά και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας, η οποία επικύρωσε την αίτηση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY για ένταξη στο ΣυΝΚ τον … Continue reading Το Cyprus Youth DiplomaCY συνάντησε το ΣυΝΚ