Ετήσια Έκθεση Cyprus Youth DiplomaCY 2015

Κάτωθι αναρτάται η Ετήσια Έκθεση της Προέδρου του Cyprus Youth DiplomaCY, Ιωάννα Δημοσθένους, για τη χρονιά 2015, όπως αυτή παρουσιάσθηκε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στις 9 Ιανουαρίου 2016. Ετήσιας Έκθεσης Προέδρου του Cyprus Youth DiplomaCY για το 2015 Εγγραφή Cyprus Youth DiplomaCY ως Σωματείο στην Κυπριακή Δημοκρατία Το Cyprus Youth DiplomaCY εγκρίθηκε ως … Continue reading Ετήσια Έκθεση Cyprus Youth DiplomaCY 2015