ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Αγαπητά μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY,

Προσκαλείστε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Cyprus Youth DiplomaCY.

Βάσει του Άρθρου 35 παρ.1 του Καταστατικού του Οργανισμού, η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται την 1η Ιανουαρίου 2016, η ώρα 9:00πμ στα Κεντρικά Starbucks (Θεμιστοκλή Δέρβη 48 και Γρίβα Διγενή, Λευκωσία).

Ημερήσια Διάταξη:
1. Εκλογή Προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Προέδρου του Οργανισμού
3. Οικονομικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός
4. Παρουσίαση Δραστηριοτήτων 2016
5. Έγκριση Αίτησης Μέλους στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
6. Συζήτηση για νέες προτάσεις/εκδηλώσεις/συνεργασίας
7. Συζήτηση Μελών με το Διοικητικό Συμβούλιο
8. ΑΟΒ

Cyprus Youth DiplomaCY
22/12/2015
Advertisements