«Παγκόσμια Ζητήματα – Νέοι του Κόσμου!»

Το Future Worlds Center  σε συνεργασία με το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του εργαστηρίου με τίτλο «Παγκόσμια Ζητήματα – Νέοι του Κόσμου!» Στόχος του εργαστηρίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν παγκόσμια ζητήματα  και ζητήματα παγκόσμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα πιτρέψει  στους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τοπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ως θεματικές θα αναλυθούν η σοκολάτα … Continue reading «Παγκόσμια Ζητήματα – Νέοι του Κόσμου!»