Επίσκεψη Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κας. Federica Megherin

Επίσκεψη Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας,
κας Federica
Megherini

Στις 24 Ιουλίου 2015, οι νέοι της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κα Federica Mogherini, και να συζητήσουν μαζί της για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην συμβολή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Ανησυχίες και προβληματισμοί  καταγράφηκαν τόσο από Ελληνοκύπριους όσο και από Τουρκοκύπριους παρευρισκομένους. Με αυτόν τον τρόπο προβλήθηκαν θέσεις και απόψεις από τους νέους και των δύο κοινοτήτων. Η κα Mogherini ήταν πρόθυμη να ακούσει και να καταγράψει τις απόψεις όλων , έτσι ώστε να κατανοήσει τις ανησυχίες των ίδιων των νέωντης Κύπρου. Η κα. Mogherini επιβεβαίωσε με την σειρά της ότι θα προσπαθήσει να συμβάλει στην εξεύρεση ουσιαστικής και βιώσιμης λύσης, η οποία θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των κατοίκων του νησιού.

To Cyprus Youth DiplomaCY εκπροσώπησε η λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων, Ρένα Φιλίππου.

Επίσκεψη Ύπατης Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s