Επίσκεψη Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κας. Federica Megherin

Επίσκεψη Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κας Federica Megherini Στις 24 Ιουλίου 2015, οι νέοι της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κα Federica Mogherini, και να συζητήσουν μαζί της για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η … Continue reading Επίσκεψη Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κας. Federica Megherin