Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2017

Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2017

Μετά και την επίσημη εγγραφή του Cyprus Youth DiplomaCY ως Σωματείο στο Μητρώο Σωματείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το προσωρινό διοικητικό Συμβούλιο προκήρυξε άμεσα εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ως Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, βάσει των διατάξεων του εγκεκριμένου καταστατικού.

Οι εκλογές ορίστηκαν στις 16 Μαϊου 2015 και η ώρα 9:00 π.μ., και θα λάβουν χώρα στα κεντρικά Starbucks στη Λευκωσία (Θεμιστοκλή Δέρβη κ48 και Γρίβα Διγενή)

Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο Μελών του Cyprus Youth DiplomaCY ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Βάσει του Άρθρου 37(2) του Καταστατικού, οι υποψηφιότητες πρέπει να οριστικοποιηθούν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Επομένως, η προθεσμία λήξης των υποψηφιοτήτων ήταν η 9η Μαϊου 2015 και η ώρα 9 π.μ.

Βάσει του Άρθρου 37(2), ο πίνακας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σωματείου. Επομένως, το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει στην παρούσα σελίδα τους υποψηφίους για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου
1. Βασιλείου Μαρία
2. Δημοσθένους Ιωάννα
3. Ιερωνυμίδης Νικόλας
4. Κουντούρης Σολομών
5. Κωνσταντινίδου Χλόη
6. Κωνσταντίνου Αθανασία
7. Πατέρα Αθηνά
8. Φιλίππου Ρένα
9. Χαραλάμπους Ραφαέλλα
10. Χατζηπαυλής Γιώργος
11.Χατζηπολυδώρου Άντρια
12. Χριστοφόρου Πάνος                        

Υποψήφιοι Ελεγκτικής Επιτροπής
1. Ισαάκ Μαρίνα                             

Λόγω μη συμπλήρωσης των θέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπή, βάσει του άρθρου 37(4) του Καταστατικού, κατά την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και την διαπίστωση απαρτίας, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να υποβληθούν και άλλες αιτήσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν ειδοποιηθεί καθώς επίσης και τα μέλη για να λάβουν γνώση των υποψηφίων.

Cyprus Youth DiplomaCY
9 Μαϊου 2015.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s