Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2017

Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2017 Μετά και την επίσημη εγγραφή του Cyprus Youth DiplomaCY ως Σωματείο στο Μητρώο Σωματείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το προσωρινό διοικητικό Συμβούλιο προκήρυξε άμεσα εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ως Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, βάσει των διατάξεων του εγκεκριμένου καταστατικού. Οι εκλογές ορίστηκαν … Continue reading Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2017