Το Cyprus Youth DiplomaCY έγινε Μη Κυβερνητική Οργάνωση!

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε πως το Cyprus Youth DiplomaCY έχει εγκριθεί ως Σωματείο και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Σωματείων του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Βάσει και του καταστατικού του, το Cyprus Youth DiplomaCY από την μέρα της έγκρισής του λειτουργεί ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Για αυτό τον λόγο, έχουν προκυρηχθεί εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Youth DiplomaCY ως Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και όλα τα μέλη έχουν ειδοποιηθεί για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων τους. Όλες οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Cyprus Youth DiplomaCY το Σάββατο 9 Μαϊου 2015 και οι εκλογές θα λάβουν χώρα σε χώρο και τοποθεσία που έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη.

Καλή αρχή Cyprus Youth DiplomaCY!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s