ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε τις ετήσιες εκθέσεις  του Cyprus Youth DiplomaCY για τις χρονιές 2015, 2016, 2017 και 2018.

Οι ετήσιες εκθέσεις δημοσιεύονται στο τέλος κάθε χρονιάς και παρουσιάζουν τις δράσεις του Οργανισμού για τη χρονιά που τελείωσε.

Για να δείτε τις εκθέσεις, μπορείτε να πατήσετε στο κύριο μενού,  ετήσιες εκθέσεις και μετά να επιλέξετε τη χρονιά που θέλετε να μελετήσετε.