ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΤΙΑΣ

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε τις εκθέσεις διετίας  του Cyprus Youth DiplomaCY για τις διετίες  2015-2017 και 2017-2019.

Για να δείτε τις εκθέσεις, μπορείτε να πατήσετε στο κύριο μενού,  εκθέσεις διετίας και μετά να επιλέξετε τη διετία που θα θέλατε να μελετήσετε.