ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Βουλή των Νέων Αντιπροσών αποτελεί συνδιοργάνωση των Cyprus Youth DiplomaCY και Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. 

46690585_1966401116995173_7960160844443025408_n

Τι είναι η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων;​

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ένα πρόγραμμα κατά το οποίο οι 56 νέοι και νέες της Κύπρου που επιλέγονται να συμμετέχουν, συζητούν και “νομοθετούν” με έναν ιδιότυπο τρόπο, μέσω της υιοθέτησης εκθέσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών οι οποίες προσομοιώνονται.

Οι 56 βουλευτές που επιλέγονται κάθε χρόνο για να συμμετέχουν, χωρίζονται σε 5 Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, κάθε μια από τις οποίες συζητάει ένα θέμα σχετικό με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των νέων και συγράφει μια σχετική έκθεση. Η έκθεση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής παρουσιάζονται στην ολομέλεια των 56 Βουλευτών, γίνεται συζήτηση και τίθεται σε ψηφοφορία. Εάν η έκθεση υπερψηφιστεί, αυτή παραδίδεται στον αρμόδιο Υπουργό (Υπουργό της πραγματικής Κυβέρνησης) και άλλους τεχνοκράτες, ως η άποψη των νέων για τα συγκεκριμένα ζητήματα, με την εντολή να λάβει υπόψη την έκθεση και να την εντάξει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου του.

Το συγκεκριμένο έργο συνδέεται άμεσα με τον Διαρθρωμένο Διάλογο, καθώς για πρώτη φορά στην Κύπρο, οι αποφάσεις και οι απόψεις των νέων κατατίθενται σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, όπως στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τους Υπουργούς οι οποίοι χειρίζονται θέματα που θα συζητήσουν οι νέοι.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος είναι η «Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων» να καταστεί θεσμός στην Κύπρο, έτσι ώστε να δοθεί μόνιμα χώρος στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλα αυτά που τους αφορούν, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σε μια εποχή πολιτικής απάθειας των νέων, σκοπός είναι να κατανοήσουν οι νέοι το ρόλο της Βουλής και των βουλευτών στην λήψη αποφάσεων που αφορούν τους πολίτες, να δώσουν οι ίδιοι το στίγμα τους για όλα όσα τους αφορούν αλλά και να ενδυναμωθεί η Δημοκρατία αφού οι «Νέοι Αντιπρόσωπο» θα έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις για την λήψη των σωστών αποφάσεων οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου τους

Με τη διεξαγωγή της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι νέοι αποκτούν επίσημα φωνή, εκφράζουν τις απόψεις τους ως νομοθέτες οι ίδιοι. Κατανοούνται ορισμοί όπως δημοκρατία, ελευθερία του λόγου με σεβασμό προς τις αντίθετες απόψεις, ανθρώπινα δικαιώματα, συζήτηση, πολιτική αλλά και η συζήτηση και ο συμβιβασμός υπέρ της ύπαρξης αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε προβλήματα που αφορούν τους νέους.

Θεσμοθέτηση Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2017, η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων έχει θεσμοθετηθεί επίσημα από το Κράτος. Πρόκειται για ένα μεγάλο στόχο της “Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων” ο οποίος επετεύχθη, έτσι ώστε να δοθεί μόνιμα χώρος στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλα αυτά που τους αφορούν, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.

Έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί η 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων τον Σεπτέμβριο του 2016, η 2η Βουλή Νέων τον Σεπτέμβριο του 2017, η 3η Βουλή Νέων τον Νοέμβριο του 2018 και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 4η Βουλή Νέων τον Οκτώβριο του 2019 στη Λευκωσία.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων μπορούν να ανακτηθούν στην σελίδα http://www.voulineon.com/ .